Za djetinjstva jednakih mogućnosti

Moje mjesto pod suncem je program socijalnog uključivanja namijenjen djeci i roditeljima iz obitelji koje žive u lošijim socijalnim i ekonomskim uvjetima. Program pruža sustavnu razvojnu podršku u stjecanju znanja i vještina te omogućava sudjelovanje u aktivnostima koje bi im inače bile nedostupne.

Program provodi udruga Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe) iz Rijeke u suradnji s mnogobrojnim volonterima i donatorima.

Moje mjesto pod suncem trenutačno kontinuirano radi s 50 djece u riziku od siromaštva i marginalizacije u dobi od 6 do 16 godina, kao i s njihovim roditeljima. Time sustavno doprinosi Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.).

godina kontinuiranog rada
djece štićenika
obitelji štićenika
volontera
volonterskih sati
radionica

I vi možete jačati društvo jednakih mogućnosti u kojem sva djeca imaju priliku za uspjeh na temelju vlastitih sposobnosti, a ne socioekonomskog konteksta u kojem žive.

Posljednje objave