Izložba zahvale donatorima

CeKaDe
17.October 2022

Korzo polako postaje Naše mjesto pod suncem!

Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Udruga Centar za kulturu dijaloga organizirala je priopćenje za medije na kojojem su nazočili:

  • Gradonačelnik Grada Rijeke – Marko Filipović,
  • Pročelnica upravno pravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko – goranske županije, Dragica Marač
  • Pomoćnica rektorice Sveučilišta u Rijeci za institucijske kapacitete i politike, Sanja Barić
  • Osnivač Zaklade Vincero, Goran Abramović
  • Voditeljica projekta “Moje mjesto pod suncem”, Ana Karakaš

Na priopćenju za medije predstavljena je Izložba zahvale donatorima programa “Moje mjesto pod suncem” koju možete pogledati na Korzu do 24. 10. 2022.

Projekt Moje mjesto pod suncem je podržan sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške iz Fonda za aktivno građanstvo u okviru EGP grantova.