Konferencija o urbanom dječjem siromaštvu u Rijeci i Gospiću

CeKaDe
28.April 2022

 

U gradskoj vijećnici Grada Rijeke, 27. travnja 2022. održano je predstavljanje rezultata istraživanja o siromaštvu  djece i obitelji na području Rijeke i Gospića. Istraživanje je rezultata rada Paula Stubbsa s Ekonomskog instituta u Zagrebu te Gordane Šimunković s Medicinskog fakulteta u Rijeci te je dio projekta „Moje mjesto pod suncem“ udruge CeKaDe iz Rijeke, što ga financira Program Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. U istraživanju i pisanju preporuka za poboljšanje politika prema siromaštvu djece sudjelovao je i vodeći istraživački institut FAFO iz Kraljevine Norveške

Ovo istraživanje sadrži i preporuke za poboljšanje politika prema dječjemu siromaštvu. Tako su stručnjaci preporučili da se istraži strategija za socijalnu skrb za razdoblje od 4 godine, osnivanje Dječjega opservatorija Rijeka koji će na godišnjoj razini provoditi istraživanja na osnovu kojih će se usmjeravati politike Grada, zatim formiranje multisektorske platforme tijela javnih ustanova, civilnoga sektora i privatnoga sektora koja će služiti kao „arena“ za razmjenu informacija i mogućih pomoći suzbijanju dječjega siromaštva. Naposljetku, kao nužnost istaknuta je potreba da se izradi studija učinkovitosti socijalnoga programa Grada Rijeke.