Najava konferencije “Izazovi samohranog roditeljstva u Rijeci”

CeKaDe
20.September 2022

Udruga Centar za kulturu dijaloga organizira konferenciju pod nazivom „Izazovi samohranog roditeljstva u Rijeci“ koja će se održati u petak, 23. 9 . 2022. godine u 10 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16.

____________________________________________
Na konferenciji će biti predstavljeni izazovi s kojima se susreću jednoroditeljske obitelji na lokalnoj ali i nacionalnoj razini, načini na koje se nose s poteškoćama te odgovaraju li trenutne institucionalne strategije njihovim stvarnim potrebama. Biti će predstavljeni primjeri dobre prakse iz Francuske te će se u konačnici donijeti zaključci koji će poslužiti kao dobar temelj za planiranje i kreiranje buduće socijalne politike usmjerene jednoroditeljskim obiteljima.
____________________________________________
Sudionici:
1. Zoran Grozdanov, doc.dr.sc., moderator
2. Martina Puš, korisnica programa Moje mjesto pod suncem
3. Karla Mušković, dr.med., pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
4. Iva Jović, dipl.soc.radnica, udruga Let
5. Nina Ould Ami, Présidente de l’Association pour les Familles Monoparentales
6. Josette Elombo, la Vice presidente l’Association Syndicale des Familles Monoparentales/Yachad
____________________________________________
Konferencija će biti bodovana od strane Hrvatske psihološke komore, Hrvatske komore socijalnih radnika i Hrvatske komore socijalnih pedagoga.
____________________________________________
Prijave se vrše na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/PcFBJhvMugyKm81VA